හිස_බැනරය
Retek ව්‍යාපාරය වේදිකා තුනකින් සමන්විත වේ: Motors, Die-Casting සහ CNC නිෂ්පාදන සහ නිෂ්පාදන ස්ථාන තුනකින් යුත් වයර් පටි.නේවාසික විදුලි පංකා, වාතාශ්‍රය, බෝට්ටු, ගුවන් යානය, වෛද්‍ය පහසුකම්, රසායනාගාර පහසුකම්, ට්‍රක් රථ සහ වෙනත් මෝටර් රථ යන්ත්‍ර සඳහා රෙටෙක් මෝටර සපයනු ලැබේ.වෛද්‍ය පහසුකම්, මෝටර් රථ සහ ගෘහ උපකරණ සඳහා Retek වයර් පටි යොදන ලදී.

SM6068-EC

  • සමමුහුර්ත මෝටරය -SM6068

    සමමුහුර්ත මෝටරය -SM6068

    මෙම කුඩා සමමුහුර්තමෝටර්ඉහළ විශ්වසනීයත්වයක්, ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් සහ අඛණ්ඩව වැඩ කළ හැකි ස්ටටෝර හරයක් වටා ස්ටටෝටර් වංගු සහිත තුවාලයක් සපයා ඇත.එය ස්වයංක්‍රීය කර්මාන්තය, සැපයුම්, එකලස් කිරීමේ මාර්ගය සහ යනාදිය තුළ බහුලව භාවිතා වේ.